فهیمه باغبانی

درباره من

دکتر فهیمه باغبانی
image

استادیار گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/10/28)

استنادات

37

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/10/27)

استنادات

33

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتري مهندسي برق-کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

کارشناسي ارشد مهندسي برق-کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

کارشناسي مهندسي برق- کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

تجارب

1398-1399

پژوهشگر پسادکتري در قطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

دانشگاه فردوسي مشهد

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
baghbani.fahimeh@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس