فهیمه باغبانی

درباره من

دکتر فهیمه باغبانی
image

استادیار گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

Welcome to my website. I received my Ph.D. in Electrical Engineering (control) from Ferdowsi University of Mashhad (FUM) in 2019. My dissertation was entitled, “Stable Adaptive Emotional Neuro-Control for Uncertain Affine Nonlinear Multi-agent Systems.” I was also a postdoctoral fellow at the Center of Excellence on Soft Computing and Intelligent Information Processing , FUM from 2019-2020. My research interest includes intelligent control, type-2 fuzzy systems, emotional neural networks, multi-agent control systems, and nonlinear control with application to robotic systems....

محقق گوگل

(1401/5/14)

استنادات

92

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1401/5/14)

استنادات

78

مقالات

13

h-index

5

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتري مهندسي برق-کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان رساله: کنترل عصبی عاطفی تطبیقی و پایدار برای سیستمهای کنترلی چندکارگزاره غیرخطی نامعین خطی-ورودی. معدل 18.67

کارشناسي ارشد مهندسي برق-کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان پايان‌نامه: طراحی کنترل‌کننده ترکیبی H2/Hinf برپایه سیستم‌های فازی نوع-2 عمومی همراه با آزمایش عملی بر روی ربات 3-PSP. معدل 18.52

کارشناسي مهندسي برق- کنترل

دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان پايان‌نامه: كرنش‌سنجي ديفرانسيلي با استفاده از روش‌هاي تشخيص و استخراج ويژگي‌هاي تصوير بر مبناي شبكه‌هاي عصبي. معدل 17.97

تجارب

1398-1399

پژوهشگر پسادکتري در قطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

دانشگاه فردوسي مشهد

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سیستمهای فازی

شبکه‌های عصبی عاطفی

کنترل تطبیقی هوشمند

سیستم‌های کنترل چندکارگزاره

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Command-filtered backstepping robust adaptive emotional control of strict-feedback nonlinear systems with mismatched uncertainties
INFORMATION SCIENCES(2021)
پویا پارسا, محمدرضا اکبرزاده توتونچی*, ^فهیمه باغبانی
Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomes
Mohammad Reza Amiryousefi, Mohebbat Mohebbi, Shiva Golmohammadzadeh, Arash Koocheki, Fahimeh Baghbani Journal of Food Engineering 212, 181-189
Interval type-2 generalized fuzzy hyperbolic modelling and control of nonlinear systems
Applied Soft Computing(2022)
سیدمحمد تهامی پور زرندی, محمدرضا اکبرزاده توتونچی*, ^فهیمه باغبانی
Adaptive Emotional Neuro Control for a Class of Uncertain Affine Nonlinear Systems
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T ,2020 ,28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 1-5
Cooperative Adaptive Fuzzy Control of Uncertain Affine Nonlinear Multi-agent Systems Based on Artificial Potential Functions
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T 2020 ,IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-6
Stable robust direct adaptive emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, MBN Sistani 27th Iranian conference on Electrical Engineering (ICEE 2019), Yazd, Iran
Adaptive fuzzy formation control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, MBN Sistani 2017 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA)
Cooperative adaptive fuzzy tracking control for a class of nonlinear multi-agent systems
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, MBN Sistani 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS)
Adaptive Mixed H2/H∞ controller design for a class of nonlinear uncertain systems based on Interval Type-2 fuzzy logic systems
F Baghbani, MR Akbarzadeh-T. 13th Iranian Conference on fuzzy systems
Design of an Interval Type-2 TSK Fuzzy System for System Identification with Application to Time-Series Prediction
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم/ 4th International Conference on Soft Computing(2021-12-29)
^فهیمه باغبانی*, 9611910126
Cooperative Fuzzy Adaptive Control for Stochastic Nonlinear Multi-Agent Systems Using Artificial Potential Functions
2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)(2021-10-17)
^فهیمه باغبانی*, پویا پارسا, محمدرضا اکبرزاده توتونچی
Cooperative adaptive emotional neuro-control for a class of higher-ordered heterogeneous uncertain nonlinear multi-agent systems
NEUROCOMPUTING(2021)
^فهیمه باغبانی, محمدرضا اکبرزاده توتونچی*, محمدباقر نقیبی سیستانی
Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems

F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, MB Naghibi-Sistani, A Akbarzadeh Engineering Applications of Artificial Intelligence 89, 103447
Indirect adaptive robust mixed H2/H∞ general type-2 fuzzy control of uncertain nonlinear systems

F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, A Akbarzadeh Applied Soft Computing 72, 392-418
Stable Robust Adaptive Radial Basis Emotional Neurocontrol for a Class of Uncertain Nonlinear Systems

F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, MBN Sistani Neurocomputing 309, 11-26
Robust adaptive mixed H2/H∞ interval type-2 fuzzy control of nonlinear uncertain systems with minimal control effort

F Baghbani, MR Akbarzadeh-T, A Akbarzadeh, M Ghaemi Engineering Applications of Artificial Intelligence 49, 88-102

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فرم درخواست راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (به روز شده:بهمن 1400)   (56 بار دانلود)
دانشجویان محترمی که متقاضی برداشتن واحد پایان نامه با بنده هستند؛ لطفا فرم مربوطه را تکمیل و سپس فایل pdf را به ایمیل بنده ارسال نمایند.
فرم درخواست راهنمایی پایان نامه کارشناسی (به روز شده:بهمن 1400)   (51 بار دانلود)
دانشجویان محترمی که درخواست راهنمایی پایان نامه کارشناسی را دارند؛ پس از پرکردن فرم مربوطه در قالب pdf، آن را به ایمیل بنده ارسال نمایند.
نگارش ایمیل رسمی   (237 بار دانلود)
الگوی گزارش نویسی   (298 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
baghbani.fahimeh@semnan.ac.ir
98-23-31532693+

فرم تماس